PPS - Planning System

PPS je plánovací informačný systém určený pre mále a stredné výrobné spoločnosti, ktorý sa svojou  funkcionalitou, kvalitou  a podporou radí medzi cenovo dostupné systémy.

Systém PPS  poskytuje funkcie pre plánovanie a riadenie výroby od tvorby ponuky, prijatie zákazníckej objednávky cez správu technickej prípravy výroby,  skladového hospodárstva, plánovanie nákupu a výroby až po procesy zabezpečujúce riadenie výroby a expedíciu.

Od 1.5.2017 zabezpečuje vývoj, implementáciu a technickú podporu systému PPS spoločnosť PPS-Software, s.r.o.

http://www.pps-software.eu/